IT bezpečnosť

Security Solutions podporujú biznis!

Informačná bezpečnosť je dôležitá súčasť života firmy. Zaistenie bezpečnosti na viacerých úrovniach umožňujú rôzne softvérové nástroje. Vďaka týmto nástrojom má IT administrátor prehľad o všetkých firemných virtuálnych zariadeniach a o stave ich bezpečnosti.

Fyzická bezpečnosť zabezpečuje informačný systém proti neoprávnenému vniknutiu a stanovuje postupy pre likvidáciu nepotrebných informácií a médií.

Komunikačná bezpečnosť zabezpečuje ochranu komunikácie medzi jednotlivými časťami IS z hľadiska techniky ako aj z hľadiska prenosu informácií medzi zariadeniami.

Počítačová bezpečnosť, ktorá chráni pred škodami na HW a SW – bezpečnosť technického/programového vybavenia.

Informačná bezpečnosť zabezpečuje ochranu dát v súboroch a v databázach proti chybám a vírusom.

Pomôžeme vám:

  • Ochrániť údaje vkladané, spracovávané a prenášané v rámci vašich systémov
  • Ochrániť jednotlivé časti IS počas celej doby ich využívania