Virtualizácia siete

Virtuálna sieť šetrí čas a peniaze!

Proces virtualizácie je vytváranie virtuálneho prostredia na jednom zariadení. Úložný priestor a samotný výkon tohto zariadenia sa rozdelí medzi viaceré operačné systémy (viacerých klientov). Hardware hostiteľského zariadenia sa pri virtualizácii javí ako virtuálny. Toto virtuálne prostredie umožňuje spúšťanie rôznych aplikácií určených pre rôzne architektúry, čím prichádza k úsporám na rôznych úrovniach.

Viacero menších fyzických počítačov nahradí jeden výkonný server. Poruchy sa opravujú jednoducho vytvorením novej fungujúcej kópie virtuálneho stroja. Zjednodušená je tiež migrácia zariadení a riadenie kapacity úložiska dát pri poskytovaní hostingových služieb. Testovanie a inštalácia nových systémov je možná bez poškodenia práve používaného systému, rovnako ako práca s viacerými OS je možná bez potreby reštartovania fyzického zariadenia.

Zabezpečíme:

  • Plnú virtualizáciu
  • Paravirtualizáciu
  • Kontajnerovú virtualizáciu
  • Emuláciu HW

Platforma CITRIX

Platforma Citrix

Virtualizácie na platforme CITRIX

CITRIX je platforma digitálneho pracovného prostredia, ktorá poskytuje zamestnancom všetko potrebné pre efektívnu prácu (dáta, aplikácie atď.).

Naše riešenia na platforme Citrix umožňujú zvýšiť efektivitu práce užívateľov. Oproti štandardnej infraštruktúre klient-server poskytujú množstvo technologických výhod. Dáta nie sú uložene na koncových staniciach, sú vysoko zabezpečené v dátových centrách. Užívateľovi sa zobrazujú len obrazovky dát.

Riešenie virtuálnych desktopov a aplikácií pre koncových užívateľov rapídne zvyšujú produktivitu. Zamestnanci môžu pracovať odkiaľkoľvek, z akéhokoľvek zariadenia a typu pripojenia. Dáta sa ukladajú vo vzdialenom cloud dátovom centre a sú plne zabezpečené voči zneužitiu.

Naše riešenia a služby:

  • Návrh a realizácia Citrix infraštruktúry
  • Migrácia aplikácii do Citrix prostredia
  • Integrácia mobilných platforiem do riešenia
  • Automatizácia vytvárania virtuálnych desktopov a aplikácii pre užívateľov
  • Konfigurácia sieťových platforiem CITRIX
  • Serverová virtualizácia na HW

Produkty CITRIX

Virtualizácia desktopov a aplikácii

Citrix Virtual Apps and Desktops – virtualizácia desktopov a aplikácii

Citrix Workspace – jednotný a zabezpečený pracovný priestor pre užívateľov

Citrix Content Collaboration – služba synchronizácie a zdieľania súborov

Citrix Endpoint Management – sprava všetkých zariadení v spoločnosti – desktopov, notebookov, telefónov, tabletov, …

Citrix Managed Desktop – poskytovanie desktopov zo systémom Windows z cloudu

Serverová virtualizácia

Citrix Hypervisor – komplexná platforma pre virtualizáciu serverov

Share File – zdieľanie súborov so šifrovaním

Sieťové produkty

Citrix ADC – riešenie pre poskytovanie aplikácii a vyrovnávanie záťaže pre webové a cloudové aplikácie bez ohľadu na miesto ich hostovania

Citrix Application Delivery Management – centralizované riešenie pre správu a analýzu siete medzi dátovým centrom a pobočkami

Citrix Gateway – poskytuje zabezpečený prístup a jednotné prihlasovanie ku všetkým webovým aplikáciám, ktoré potrebujú užívatelia

Citrix SD-WAN – integrácia so sieťami WAN

Citrix Secure Web Gateway – využíva cloudovú službu pre kategorizáciu webových adries, eliminuje nešifrovanú komunikáciu a zvyšuje bezpečnosť

Citrix Web App Firewall – aplikačný firewall, chráni webové aplikácie a stránky pred známymi a neznámymi hrozbami a útokmi

Problém

Aplikácie sú nainštalované na koncových staniciach a sú ťažko spravovateľné. Je potrebné zefektívniť prácu IT pracovníkov a zlepšiť celkovú prevádzku.

Riešenie

Zefektívnenie prevádzky koncových staníc

Nasadením riešenia CITRIX dosiahneme jednoduchú správu aplikácií inštalovaných na koncových staniciach užívateľov.