Zálohovanie a obnova dát

Dáta sú váš majetok, zálohujte ich!

Väčšina SW ponúka automatické zálohovanie dát podľa vopred určených pravidiel. Dôležitá je však aj úspešná obnova dát (recovery) v prípade potreby. Obnova je proces kopírovania záložných dát na pôvodné miesto.

Systematické zálohovanie je najúčinnejšie riešenie pre ochranu dát. Existuje viacero metód zálohovania dát. Každá metóda má svoje výhody aj nevýhody. Zálohovať dáta možno na externý disk, či iné prenosné médium. Výhodou je nízka cena a možnosť prenosu. Ľahko sa stratia, poškodia a sú vhodné len pre menšie množstvo dát.

Pre podniky s veľkým objemom dát je najlepšie zálohovanie do cloudu. Výhodou tejto metódy je, že zálohované dáta sú uložené v datacentrách, mimo fyzického dosahu a teda sú chránené pred stratou, poškodením alebo ukradnutím. Zálohovanie je automatizované. Zariadenia sa automaticky synchronizujú s cloudom. Dáta sú zálohované postupne ako pribúdajú. Cloud zároveň využíva technológie a softvéry pre vyššiu garanciu bezpečnosti. Dáta sú ťažšie napadnuteľné hackermi. Sú chránené pred poškodením a zablokovaním.

Pomôžeme vám:

  • Spracujeme podrobný Back-up plán
  • Nasadíme vhodné riešenia a zazálohujeme vaše dáta
  • Zautomatizujeme správu dát
  • Zabezpečíme hyper dostupnosť dát – dáta dostupné v každom čase
  • V prípade potreby vaše zazálohované dáta obnovíme