Backup Library

Vysoký výkon pri zdieľaní obsahu.

Sieťové úložiská (Backup Library) zaručujú vysoký výkon, zabezpečujú zdieľanie obsahu, funkcie cloudu a ochranu evidovaných dát. Umožňujú deduplikáciu dát a x-násobnú kompresiu dát podľa typu a parametrov.
V prípade výpadku elektriny chránia dáta záložnou napájacou batériou. Nezávislé úložné priestory sú využiteľné rôznymi Backup softvérmi.

Okrem fyzických serverov sa úložiská implementujú do vlastného virtuálneho prostredia alebo do cloudu. Knižnice možno spravovať na diaľku prostredníctvom vzdialenej správy na webe.
Kapacitu úložiska možno prispôsobiť (zmenšiť, zväčšiť) aktuálnym potrebám. Dáta v úložiskách sú chránené pred neoprávneným prístupom pomocou šifrovania.

Nami dodávané zariadenia spĺňajú tie najnáročnejšie požiadavky na ukladanie a archiváciu dát, bezobslužné zálohovanie a obnovenie dát po havárii.

Zabezpečíme:

  • Vysokú spoľahlivosť zápisu a čítania
  • Úspory priestoru na backup
  • Veľkú rýchlosť backup-u
  • Jednoduchú konfiguráciu backup prostredia
  • Kryptovanie a archiváciu dát
  • Optimalizáciu Disaster Recovery