Naše služby

Vďaka našej zodpovednosti
sa na nás môžete spoľahnúť!

Firemné informačné systéme majú svoje špecifiká. Každá firma preto potrebuje svoje vlastné riešenie a služby s ním spojené. Vždy si nájdeme čas na to, aby sme pochopili vaše ciele a našli riešenie, ktoré funguje pre váš konkrétny typ podnikania.

Upgrade SW na nové verzie

Zabezpečíme upgrade SW aplikácií

Zabezpečíme upgrade vašich softvérových aplikácií na nové výrazne vylepšené verzie programu. Získate tak nové funkcionality a nové možnosti, ktoré zlepšia prácu so softvérom a zjednodušia jeho používanie. Okrem toho vám pomôžu vylepšiť váš systém práce a celkové fungovanie spoločnosti.

Čo získate:

 • Urobíme analýzu existujúcej infraštruktúry
 • Navrhneme najoptimálnejší variant
 • Zrealizujeme upgrade systému:
  • operačné systémy
  • databázové a mailové systémy
  • file systémy
  • zálohovacie systémy
  • virtualizačné systémy
  • sieťové riešenia
  • hardvérové technológie
 • Zachováme funkcionality pôvodného nastavenia systému