Elektronická pošta

Rýchla a bezpečná komunikácia!

Elektronická pošta výrazne zvyšuje efektivitu komunikácie každej firmy. Cloud riešenie elektronickej pošty poskytuje rôzne služby – firemný e-mail, správu udalostí cez kalendáre, organizáciu firemných kontaktov atď.

V rámci elektronickej pošty majú firmy k dispozícii okrem štandardných funkcií i ďalšie možnosti: rozposielanie hromadných e-mailov na cieľové skupiny príjemcov – odberateľov, dodávateľov a pod.; rezervácie firemných zdrojov – služobné autá, zasadacie miestnosti, technické zariadenia; zdieľanie rôznych typov informácií v rámci firmy.

Užívatelia pracujú so službami elektronickej pošty priamo na svojich pracovných staniciach alebo prostredníctvom online prístupu a mobilných zariadení ako mobil, tablet a pod. Emailová komunikácia je chránená bezpečnostnými protokolmi. E-maily je možné jednoducho podpisovať a šifrovať.

Platforma MS Exchange

Platforma MS Exchange

Emaily cez MS Exchange

Microsoft Exchange je riešenie pre e-mailový server na spravovanie firemných e-mailov (prichádzajúcich, odchádzajúcich, konceptov, kalendárov) prostredníctvom servera Microsoft Exchange.

Microsoft Exchange je len jeden zo spôsobov ako spravovať e-maily. Množstvo organizácií využíva pre spravovanie emailov poskytovateľov webhostingu. Títo emaily zhromažďujú a distribuujú do jednotlivých počítačov. Avšak v prípade havárie niektorého z týchto počítačov, prichádza ku strate všetkých emailov.

Microsoft Exchange je navrhnutý tak, aby centralizoval všetky e-maily do jednej databázy, spravuje a zálohuje e-maily na serveri alebo v rámci hostovanej služby Microsoft Exchange ich spravuje a bezpečne ukladá v špecializovanom cloudovom úložisku sieti Microsoft Exchange. Znamená to, že máte prístup ku svojim e-mailom odkiaľkoľvek na svete.

Naše riešenia a služby:

  • Centralizácia e-mailov, zálohovanie a obnovu v prípade potreby
  • Vlastné emailové schránky – e-maily s vlastnou doménou – meno@domena
  • E-maily, meetingy, kontakty a kalendár dostupné zo všetkých mobilných zariadení
  • Aktívna ochrana e-mail komunikácie pred hrozbami
  • MS Exchange na vašom serveri alebo hostované služby MS Exchange v clude
  • Spolupráca na úrovni 100% záruky SLA
  • Ochrana osobných údajov a bezpečnosť e-mailov
Riešenie MS Exchange

Problém

Komunikácia tímu pracujúceho v teréne je neefektívna. Pri organizácii práce a rozdeľovaní úloh vznikajú časté chyby.

Riešenie

Nasadenie riešenia pre podporu komunikácie

Inštaláciou hostovaného MS Exchange sme zaviedli zdieľané kalendáre, čím sa zlepšil manažment práce a zvýšila sa efektivita všetkých pracovníkov.