Blog

Networking

Networking

V súčasnom zosieťovanom a poprepájanom svete je nevyhnutné túto obrovskú masu navzájom prepojených zariadení nejako manažovať. Riadiť ich vzájomnú bezpečnosť a podporiť ich…
Cloud

CLOUD – Microsoft 365

Riešenie Microsoft 365 je Cloudové kolaboračné riešenie jednotnej platformy pre akýkoľvek typ a veľkosť zákazníka. Primárne poskytuje bezpečné emailové riešenie…
Virtualizácia

Virtualizácia

Virtualizácia je spôsob prevádzkovania serverov, desktopov a aplikácii nezávisle od hardware, na ktorom sú uložené. Zaručuje vysokú flexibilitu v prípade výpadku konkrétneho…
IT Security

IT Security

Na IT bezpečnosť je v súčasnosti braný veľký ohľad, keďže jeho zanedbanie má na spoločnosť fatálne následky. Jedným z najdôležitejších prvkov je…
Zálohovanie

Zálohovanie

Zálohovanie je dôležitý proces ochrany dát vo firme. Zálohovaním zabezpečujeme kritické dáta pred ich náhodným vymazaním, pozmeňovaním vírusmi alebo stratou…