Virtualizácia siete

Virtuálna sieť šetrí čas a peniaze!

Proces virtualizácie je vytváranie virtuálneho prostredia na jednom zariadení. Úložný priestor a samotný výkon tohto zariadenia sa rozdelí medzi viaceré operačné systémy (viacerých klientov). Hardware hostiteľského zariadenia sa pri virtualizácii javí ako virtuálny. Toto virtuálne prostredie umožňuje spúšťanie rôznych aplikácií určených pre rôzne architektúry, čím prichádza k úsporám na rôznych úrovniach.

Viacero menších fyzických počítačov nahradí jeden výkonný server. Poruchy sa opravujú jednoducho vytvorením novej fungujúcej kópie virtuálneho stroja. Zjednodušená je tiež migrácia zariadení a riadenie kapacity úložiska dát pri poskytovaní hostingových služieb. Testovanie a inštalácia nových systémov je možná bez poškodenia práve používaného systému, rovnako ako práca s viacerými OS je možná bez potreby reštartovania fyzického zariadenia.

Zabezpečíme:

  • Plnú virtualizáciu
  • Paravirtualizáciu
  • Kontajnerovú virtualizáciu
  • Emuláciu HW

Platforma HYPER-V

Platforma MS Hyper-V

Virtualizácia na platforme MS HYPER-V

Riešenia v oblasti virtualizácie na platforme Microsoft Hyper-V umožňujú import a export virtuálnych serverov a diskov s podporou operačných systémov Microsoft.

Technológia Hyper-V umožňuje náhradu fyzických serverov za virtuálne. Podporuje fungovanie viacerých operačných systémov súčasne na jednom zariadení. Šetrí množstvo spotrebovanej energie a celkové finančné náklady na správu hardvéru.

Malým firmám, ktoré majú voľné kapacity na svojich serveroch, umožňuje zvýšiť efektivitu ich využitia a znížiť náklady spojené s nákupom ďalšej techniky.

MS Hyper-V zásadne mení spôsob spravovania a rozmiestnenia IT zdrojov. Poskytuje bezkonkurenčnú flexibilitu pri využití voľných kapacít tým, že umožňuje presunúť pracovné zaťaženie servera z jedného virtuálneho pracovného priestoru do druhého a maximalizovať možnosti servera v súlade s obchodnými potrebami firmy.

Naše riešenia a služby:

  • Zvýšenie výkonu aplikácií vyrovnávaním záťaže serverov
  • Zjednodušenie obnovy dát po technickej havárii
  • Konsolidácia serverov a zvýšime výkonnosť serverov
  • Zvýšenie spoľahlivosti systémov, zníženie spotreby energie
Riešenie MS Hyper-V

Problém

Zníženie nákladov spojených s prevádzkou IT

Z kapacitných dôvodov je potrebný presun serverov do nových priestorov. Na základe prepočtov sa zistilo, že výrazne vzrastú náklady spojené s chladením nového – väčšieho priestoru, ktorý sa nachádza na západnej strane budovy.

Riešenie

Nasadením virtualizácie sa zoptimalizovala kapacita doposiaľ využívaných serverov, čím vznikol dostatočný priestor pre potrebné nové aplikácie. Zariadenie boli ponechané v pôvodných – menších priestoroch a neprišlo tak k rastu nákladov na energie.