Storage

Centrálne ukladanie dát a kontrola nad dátami.

V dobe, v ktorej cloud hrá významnú úlohu pri ukladaní dát, sa storage môžu javiť ako menej dôležitou platformou. Storage je však veľmi významným prvkom IT infraštruktúry pri centrálnom ukladaní a správe dát a všetkých firemných aplikácií.

Závislosť na cloude totiž nie je tým najlepším východiskom. Lepším riešením je prepojenie vlastných dátových úložísk s cloudom. Možno tak využiť potenciál a výhody cloudu, ale zároveň nestratiť kontrolu nad svojimi dátami, ktoré sú vlastne najväčším firemným bohatstvom.

Je dôležité urobiť všetko pre to, aby sa firma vyhla závislosti. Musí byť schopná udržať si kontrolu nad svojimi údajmi, rozhodnúť sa, kde a kedy budú uložené a určiť, ako budú chránené.

Zabezpečíme:

  • Jednoduchú konfiguráciu backup prostredia
  • Profilovanie a hodnotenie požiadaviek na ukladanie dát
  • Dizajnové služby a návrh architektúry
  • Implementačné služby, integráciu do existujúcich systémov
  • Zálohovanie – deduplikáciu / kompresiu
  • Replikačné riešenia