Networking

Dobrá komunikačná infraštruktúra
podporí chod firmy.

Kvalita a modernizácia sieťového riešenia každej ambicióznej firmy je rozhodujúca z hľadiska jej ďalšieho vývoja a schopnosti uspieť v silnej konkurencii. Počítačové siete umožňujú prepojenie viacerých zariadení tak, aby mohli navzájom komunikovať. Môže ísť o jednoduché podnikové siete v rámci jednej budovy, či areálu, no môže sa jednať aj o zložité komplexné sieťové systémy, ktoré prepájajú rôzne odvetvia naprieč viacerými krajinami sveta.

Počítačové siete dnešnej generácie pracujú inteligentne. Rýchlo a bezpečne doručia dáta na požadované miesto.

Budeme vašim partnerom nezávisle na zložitosti vašej počítačovej siete.

Pomôžeme vám:

  • Navrhneme a zrealizujeme siete WIFI, LAN, WAN
  • Zabezpečíme manažment siete
  • Zanalyzujeme dáta za účelom dosiahnutia maximálnej bezpečnosti

Platforma FORTIGATE

Platforma Fortinet

Networking na platforme FORTIGATE

Sme partnerom spoločnosti Fortinet, ktorá je popredným svetovým dodávateľom integrovaných sieťových bezpečnostných riešení.

V našich riešeniach komunikačnej infraštruktúry využívame pokročilý Firewall (bezpečnostnú bránu) FortiGate – Next Generation Firewall (NGFW). Firewall je buď fyzický (hardware appliance) alebo virtuálny (pro rôzne hypervisory – VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, OpenXEN, KVM).

Jadrom riešenia je operačný systém FortiOS. Bol vyvinutý pre účely sieťovej bezpečnosti. Operačný systém je prepojený s procesormi FortiASIC s možnosťou vysokej miery bezpečnosti.

Riešenie je centralizované. Umožňuje efektívnu správu a monitoring virtuálnych a fyzických zariadení a bezpečnostných agentov. Umožňuje tiež jednoduchú správu, kontrolu a prehľad o bezpečnostnej situácii v reálnom čase.

Naše riešenia a služby:

  • Návrh rootrov, firewallov pre zabezpečenie siete
  • Pripojenie pobočiek a užívateľov cez VPN
  • Vybudovanie WiFi siete vo firme
Riešenie Fortinet

Problém

Prístup užívateľov ku zdrojom internetu ako sú: videá, sociálne siete atď. nie je možné riadiť a mať pod kontrolou, pretože sieť nie je zabezpečená.

Riešenie

Zabezpečenie lokálnej siete smerom k Internetu

Nasadením firewallu dosiahneme zabezpečenie siete a možnosti riadenia dátových tokov.