Cloud – tímová spolupráca

Efektívna komunikácia zvyšuje výkon!

Cloud – tímová spolupráca nebola nikdy ľahšia. Naše riešenia pre podporu tímovej spolupráce vám umožnia pracovať na projektoch a mať pri tom kontrolu nad súbormi, ich organizáciou, verziami, termínmi a všeobecne nad celou vzájomnou komunikáciou členov tímu.

Riešenie podporuje spoluprácu všetkých zamestnancov. Rôzne formy komunikácie napr. cez chat, videohovor, a.i. zdieľanie odkazov, hľadanie informácií v starších verziách súborov atď. Vedúci tímu zároveň priebežne plánujú, prideľujú prácu a prístupy, sledujú plnenie stanovených termínov a úloh.

Zvládnutá firemná komunikácia je základom úspechu. Komunikácia medzi jednotlivými členmi tímu prebieha cez rôzne komunikačné kanály a je dôležité, aby prenos informácií naprieč týmto spektrom spĺňal požiadavky dnešnej doby. Pracovné tímy ocenia neustále prístupné dáta z akéhokoľvek zariadenia a jednoduché vyhľadávanie v súboroch.

Členovia tímu môžu na projektoch pracovať odkiaľkoľvek. Stačí mobil, tablet, notebook, alebo desktop.
Zo všetkých typov zariadení bude komunikácia bezproblémová.

Kontaktujte nás ak potrebujete:

  • Pracovať odkiaľkoľvek a kedykoľvek
  • Pravidelne komunikovať so zákazníkmi/kolegami
  • Organizovať online mítingy
  • Zdieľať s tímom súbory a informácie
  • Plánovať a prideľovať prácu
  • Mať prehľadný nástroj na správu úloh

Platforma MS 365

Sme dlhoročný Microsoft Registered Partner. Poskytneme profesionálne služby v oblasti cloudových riešení. Efektívne nasadíme a zmigrujeme vaše systémy do prostredia Microsoft 365.

Microsoft 365 obsahuje základné nástroje: Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote a aplikácie OneDrive, Skype for Business, SharePoint, Teams, Forms, Delve, Flow, Exchange Online (maily v cloude).
Všetky nástroje sú navzájom prepojené a spolupracujú. Umožňujú vytváranie tímov pre efektívnu komunikáciu, ukladanie histórie komunikácie a mnoho ďalších funkcionalít.

Microsoft 365 je služba, ktorá sa prenajíma na mesačnej alebo ročne báze bez viazanosti. Počet licencií a rozsah služieb sa môže priebežne meniť podľa práve aktuálnej potreby firmy.

Naše riešenia a služby:

Aplikácia / služba

Microsoft 365 Business

Business Essentials

Business Premium

Podnikový E-mail
50 GB poštová schránka
Ukladanie a zdieľanie súborov s kapacitou 1 TB
Videokonferencie
Webové aplikácie Office
Aplikácie Office pre PC
Plná inštalácia Office PC/Macu
Aplikácie balíka Office v tabletoch a telefónoch
Priebežná aktualizácia aplikácií

Aplikácia / služba

Microsoft 365 Business

Podnikový E-mail
50 GB poštová schránka
Ukladanie a zdieľanie súborov s kapacitou 1TB
Videokonferencie
Webové aplikácie Office
Aplikácie Office pre PC
Plná inštalácia Office PC/Macu
Aplikácie balíka Office v tabletoch a telefónoch
Priebežná aktualizácia aplikácií

Aplikácia / služba

Microsoft 365 Business Essentials

Podnikový E-mail
50 GB poštová schránka
Ukladanie a zdieľanie súborov s kapacitou 1TB
Videokonferencie
Webové aplikácie Office
Aplikácie Office pre PC
Plná inštalácia Office PC/Macu
Aplikácie balíka Office v tabletoch a telefónoch
Priebežná aktualizácia aplikácií

Aplikácia / služba

Microsoft 365 Business Premium

Podnikový E-mail
50 GB poštová schránka
Ukladanie a zdieľanie súborov s kapacitou 1TB
Videokonferencie
Webové aplikácie Office
Aplikácie Office pre PC
Plná inštalácia Office PC/Macu
Aplikácie balíka Office v tabletoch a telefónoch
Priebežná aktualizácia aplikácií
Riešenie MS Office 365

Problém

Užívatelia si zbytočne posielajú veľké objemy dát cez e-maily, čím zbytočne zaťažujú mailový server.

Riešenie

Zdieľanie firemných dokumentov

Nasadením Microsoft 365 a jeho komponentov docielime ukladanie dát do cloudu, čím zefektívnime zdieľanie dát medzi užívateľmi.