Naše služby

Vďaka našej zodpovednosti
sa na nás môžete spoľahnúť!

Firemné informačné systéme majú svoje špecifiká. Každá firma preto potrebuje svoje vlastné riešenie a služby s ním spojené. Vždy si nájdeme čas na to, aby sme pochopili vaše ciele a našli riešenie, ktoré funguje pre váš konkrétny typ podnikania.

Dizajn a architektúra

Zmodernizujeme vaše existujúce IT riešenie

Zhodnotíme vašu aktuálnu situáciu, navrhneme alternatívy, ktoré sú k dispozícii. Zabezpečíme dodávky techniky a softvérových aplikácií. Celý systém vybudujeme, otestujeme a spustíme do prevádzky.

Nasadíme nové technológie, pre ktoré ste sa rozhodli. Na základe vašich požiadaviek zabezpečíme celý proces realizácie. Zadefinujeme potreby a prípadné obmedzenia. V prípade záujmu dodáme všetky časti riešenia a technológiu naimplementujeme.

Rozšírime momentálnu IT infraštruktúru na požadovanú kapacitu. Vyriešime problémy spojené s IT, ktoré svojimi obmedzeniami zasahujúce do efektívneho fungovania firmy. Zmigrujeme existujúcu infraštruktúru do nového IT prostredia.

Zintegrujeme vaše existujúce systémy so systémami inej firmy v prípade, že prebehla fúzia alebo rozdelenie spoločností.