Zálohovanie a obnova dát

Dáta sú váš majetok, zálohujte ich!

Väčšina SW ponúka automatické zálohovanie dát podľa vopred určených pravidiel. Dôležitá je však aj úspešná obnova dát (recovery) v prípade potreby. Obnova je proces kopírovania záložných dát na pôvodné miesto.

Systematické zálohovanie je najúčinnejšie riešenie pre ochranu dát. Existuje viacero metód zálohovania dát. Každá metóda má svoje výhody aj nevýhody. Zálohovať dáta možno na externý disk, či iné prenosné médium. Výhodou je nízka cena a možnosť prenosu. Ľahko sa stratia, poškodia a sú vhodné len pre menšie množstvo dát.

Pre podniky s veľkým objemom dát je najlepšie zálohovanie do cloudu. Výhodou tejto metódy je, že zálohované dáta sú uložené v datacentrách, mimo fyzického dosahu a teda sú chránené pred stratou, poškodením alebo ukradnutím. Zálohovanie je automatizované. Zariadenia sa automaticky synchronizujú s cloudom. Dáta sú zálohované postupne ako pribúdajú. Cloud zároveň využíva technológie a softvéry pre vyššiu garanciu bezpečnosti. Dáta sú ťažšie napadnuteľné hackermi. Sú chránené pred poškodením a zablokovaním.

Pomôžeme vám:

 • Spracujeme podrobný Back-up plán
 • Nasadíme vhodné riešenia a zazálohujeme vaše dáta
 • Zautomatizujeme správu dát
 • Zabezpečíme hyper dostupnosť dát – dáta dostupné v každom čase
 • V prípade potreby vaše zazálohované dáta obnovíme

Platforma ACRONIS

Platforma Acronis

Zálohovanie na platforme Acronis

Sme autorizovaným partnerom spoločnosti Acronis. Poskytujeme profesionálne riešenia pre zálohovanie pracovných staníc a obnovu dát po haváriách.

Všetky riešenia poskytujú jedinečnú technológiu ochrany zálohovaných dát proti ransomvéru. Technológia ochrany proti ransomvéru je založená na integrácii umelej inteligencie a je implementovaná do všetkých zálohovacích riešení Acronis. Zálohovanie pomocou Acronis softvéru je rýchle, jednoduché, univerzálne a vysoko bezpečné.

Spoločnosť Acronis je globálny líder v oblasti ochrany dát. Poskytuje ľahko použiteľné riešenia zálohovania všetkých súborov, aplikácií a operačných systémov pre virtuálne, fyzické, cloudové a mobilné prostredia.

Naše riešenia a služby:

 • Zálohovanie všetkých typov zariadení
 • Zálohovanie dát a aplikácií
 • Nastavenie plánov zálohovania
 • Fyzické zabezpečenie ukladania záloh
 • Obnova záloh na virtuálne a fyzické zariadenia
 • Ochrana záloh proti ransomware

Produkty ACRONIS

Acronis True image

Jedinečné riešenie kybernetickej ochrany spája spoľahlivé zálohovanie s osvedčenou anti-malware technológiou a efektívne zabezpečuje dáta, aplikácie a systémy.

 • Mirror imaging
 • Klonovanie diskov
 • All-in-one obnovovacie disky
 • Záloha do cloudu

Acronis Backup

Softvérové zálohovacie riešenie pre organizácie všetkých veľkostí s jednoduchou inštaláciou, nastavením a centralizovanou správou a s aktívnou ochranou proti ransomwaru, ktorá chráni zálohy a bráni šifrovaniu.

 • Fyzické servery Windows a Linux
 • Virtuálne stroje v prostredí VMware, Hyper-V, KVM, RHEV, Oracle, Citrix Hypervizory – konfigurácie ESXi a Hyper-V
 • Cloudové stroje Azure a Amazon EC2
 • Stanice, notebooky Windows a Mac
 • Tablety a smartphony s iOS a Androidem
 • Schránky Microsoft 365

Acronis Files Advanced

Softvérový nástroj pre auditovaný prístup k podnikovým dátam. Umožňuje zabezpečený prístup k interným aj externým dátam zo strany užívateľov ako sú zákazníci, obchodní partneri a dodávatelia.

 • Poskytuje kompletnú kontrolu nad všetkým firemným obsahom
 • Zaisťuje bezpečnosť a súlad s reguláciami
 • Umožňuje zavedenie BYOD

Zálohovanie pracovných staníc

 • Acronis True Image

Ochrana pred ransomvér

 • Acronis Ransomware Protection

Zálohovanie pre organizácie

 • Acronis Backup and replication server, vorkstation, virtual edition

Monitoring a analýza

 • Acronis Monitoring Service
Riešenie Acronis

Problém

Dáta sú zabezpečené štandardným zálohovaním a nie sú chránené voči zašifrovaniu.

Riešenie

Proaktívna ochrana proti zašifrovaniu dát – ransomware

Nasadením riešenie Acronis zabezpečíme, že systém detekuje výrazné rozdiely medzi reálnymi a zálohovanými dátami, čím nedovolí prepísať zálohované dáta.