Elektronická pošta

Rýchla a bezpečná komunikácia!

Elektronická pošta výrazne zvyšuje efektivitu komunikácie každej firmy. Cloud riešenie elektronickej pošty poskytuje rôzne služby – firemný e-mail, správu udalostí cez kalendáre, organizáciu firemných kontaktov atď.

V rámci elektronickej pošty majú firmy k dispozícii okrem štandardných funkcií i ďalšie možnosti: rozposielanie hromadných e-mailov na cieľové skupiny príjemcov – odberateľov, dodávateľov a pod.; rezervácie firemných zdrojov – služobné autá, zasadacie miestnosti, technické zariadenia; zdieľanie rôznych typov informácií v rámci firmy.

Užívatelia pracujú so službami elektronickej pošty priamo na svojich pracovných staniciach alebo prostredníctvom online prístupu a mobilných zariadení ako mobil, tablet a pod. Emailová komunikácia je chránená bezpečnostnými protokolmi. E-maily je možné jednoducho podpisovať a šifrovať.