IT bezpečnosť

Security Solutions podporujú biznis!

Informačná bezpečnosť je dôležitá súčasť života firmy. Zaistenie bezpečnosti na viacerých úrovniach umožňujú rôzne softvérové nástroje. Vďaka týmto nástrojom má IT administrátor prehľad o všetkých firemných virtuálnych zariadeniach a o stave ich bezpečnosti.

Fyzická bezpečnosť zabezpečuje informačný systém proti neoprávnenému vniknutiu a stanovuje postupy pre likvidáciu nepotrebných informácií a médií.

Komunikačná bezpečnosť zabezpečuje ochranu komunikácie medzi jednotlivými časťami IS z hľadiska techniky ako aj z hľadiska prenosu informácií medzi zariadeniami.

Počítačová bezpečnosť, ktorá chráni pred škodami na HW a SW – bezpečnosť technického/programového vybavenia.

Informačná bezpečnosť zabezpečuje ochranu dát v súboroch a v databázach proti chybám a vírusom.

Pomôžeme vám:

 • Ochrániť údaje vkladané, spracovávané a prenášané v rámci vašich systémov
 • Ochrániť jednotlivé časti IS počas celej doby ich využívania

Platforma ESET

Bezpečnostné riešenia ESET

Riešenia na platforme ESET ENDPOINT PROTECTION sú kompletné a poskytujú viacvrstvovú ochranu firemného IT prostredia a jeho vzdialenú správu.

Zabezpečia ochranu pracovných staníc užívateľov a rôznych koncových zariadení. Kombinujú antivírusovú technológiu so vstavaným firewallom, webovou kontrolou a kontrolu zariadení.

Webovým filtrom a firewallom ochránia systémy pred malvérom. Poskytnú ochranu pred botnetmi a ochránia USB zariadenia.

Bezpečnostné riešenie na mieru

Flexibilnosť pri výbere technológií umožňuje prispôsobiť bezpečnostné riešenie potrebám každej veľkosti firmy. Úroveň ochrany je možné nastaviť od základnej ochrany siete a zariadení v sieti, cez pokročilú viacvrstvovú ochranu firmy až po úplné zabezpečenie bezpečnosti na všetkých úrovniach organizácie.

Naše riešenia a služby:

 • Antivírusová ochrana koncových zariadení
 • Zabezpečenie mobilných zariadení
 • Zabezpečenie virtualizácie
 • Zabezpečenie súborov
 • Viacvrstvové zabezpečenie koncových zariadení
 • Zabezpečenie e-mailov

Produkty ESET

Antivírusová ochrana

 • ESET Endpoint Antivirus pre Windows
 • ESET Endpoint Antivirus pre macOS
 • ESET NOD32 Antivirus Business Edition pre Linux  

Zabezpečenie mobilných zariadení

 • ESET Endpoint Security pre Android
 • ESET Mobile Device Management pre Apple iOS

Zabezpečenie virtualizácie

 • ESET Virtualization Security pre VMware
 • ESET Shared Local Cache

Zabezpečenie súborov

 • ESET File Security pre Microsoft Windows Server
 • ESET File Security pre Linux / FreeBSD
 • ESET File Security VM extension pre Microsoft Azure

Viacvrstvové zabezpečenie koncových zariadení

 • ESET Endpoint Security pre Windows
 • ESET Endpoint Security pre macOS

Vzdialená správa

 • ESET Security Management Center
 • ESET Remote Administrator VM pre Microsoft Azure
Riešenie Eset

Problém

Mobilné zariadenia, ktoré obsahujú firemné dáta nie sú zabezpečené voči vírusom a strate zariadení,
a teda zneužitiu firemných dát.

Riešenie

Ochrana mobilných zariadení

Zavedením Mobile Device Managementu docielime ochranu mobilných zariadení a firemného duševného vlastníctva.