Zálohovanie a obnova dát

Dáta sú váš majetok, zálohujte ich!

Väčšina SW ponúka automatické zálohovanie dát podľa vopred určených pravidiel. Dôležitá je však aj úspešná obnova dát (recovery) v prípade potreby. Obnova je proces kopírovania záložných dát na pôvodné miesto.

Systematické zálohovanie je najúčinnejšie riešenie pre ochranu dát. Existuje viacero metód zálohovania dát. Každá metóda má svoje výhody aj nevýhody. Zálohovať dáta možno na externý disk, či iné prenosné médium. Výhodou je nízka cena a možnosť prenosu. Ľahko sa stratia, poškodia a sú vhodné len pre menšie množstvo dát.

Pre podniky s veľkým objemom dát je najlepšie zálohovanie do cloudu. Výhodou tejto metódy je, že zálohované dáta sú uložené v datacentrách, mimo fyzického dosahu a teda sú chránené pred stratou, poškodením alebo ukradnutím. Zálohovanie je automatizované. Zariadenia sa automaticky synchronizujú s cloudom. Dáta sú zálohované postupne ako pribúdajú. Cloud zároveň využíva technológie a softvéry pre vyššiu garanciu bezpečnosti. Dáta sú ťažšie napadnuteľné hackermi. Sú chránené pred poškodením a zablokovaním.

Pomôžeme vám:

 • Spracujeme podrobný Back-up plán
 • Nasadíme vhodné riešenia a zazálohujeme vaše dáta
 • Zautomatizujeme správu dát
 • Zabezpečíme hyper dostupnosť dát – dáta dostupné v každom čase
 • V prípade potreby vaše zazálohované dáta obnovíme

Platforma NAKIVO

Platforma Nakivo

Zálohovanie na platforme NAKIVO

Sme partnerom spoločnosti NAKIVO Backup & Replication. Prostredníctvom tejto platformy poskytujeme profesionálnu ochranu dát fyzického, virtuálneho a cloudového prostredia, integrovaný prístup k zálohovaniu dát, aplikácií a k ich bezpečnosti.

Prostredníctvom NAKIVO Backup & Replication poskytujeme image-based, application-aware zálohovanie a replikáciu. Plánovanie zálohovania realizujeme pomocou informačného panela Calendar Dashboard vo webovom rozhraní. Pre každú zálohu nastavujeme body obnovy. Pre rozsiahle systémy je možné zadefinovať až 1000 bodov obnovy.

Riešenie obsahuje pokročilú funkcionalitu obnovy po havárii, ktorá umožňuje automatizovať a riadiť činnosti DR na viacerých datacentrách. Podporované platformy: VMware, Hyper-V, Nutanix AHV, AWS, Windows Server.

Spoločnosť NAKIVO je jedna z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich spoločností v oblasti zálohovania. Zameriava sa na ochranu údajov a obnovu dát pre podniky a datacentrá. Vyvíja rýchle, spoľahlivé a cenovo prijateľné riešenia pre virtuálne a cloudové prostredie.

Naše riešenia a služby:

 • Zálohovanie v prostredí VMware, Hyper-V
 • Vytvorenie Policy-based ochrany dát
 • Pravidelná kontrola infraštruktúry
 • Záložné kópie offsite a do cloudu
 • Okamžitá obnova súborov a aplikácií
 • Zabezpečenie zotavenia po havárii
 • Vytváranie procesov obnovy a testov zotavenia po havárii bez dopadu na fungovanie firmy

Produkty NAKIVO

Backup

 • Windows Server Backup
 • VMware Backup
 • Hyper-V Backup
 • Backup to Cloud
 • VM Backup

Replication

 • VMware Replication
 • Hyper-V Replication

Site Recovery

 • Site recovery

Komplexná ochrana dát

 • Inkrementálne zálohovanie a replikácia pre VMware, Hyper-V a AWS EC2 prostredia.
 • Dáta je možné zálohovať lokálne, offsite a do verejných cloudov.
 • Replikácie vytvárajú identické kópie pôvodných VM a v prípade poškodenia či havárie stačí repliku rýchlo spustiť.

Orchestrácia Disaster Recovery

 • Procesy zotavenia po havárii automatizuje funkcia Site Recovery cez viacero lokalít.
 • Umožňuje plánovaný failover, núdzový failover, failback a migráciu datacentier na jedno kliknutie.

Efektívna redukcia veľkosti dát

 • Zálohované dáta sa automaticky de-duplikujú na úrovni blokov, čo zaistí, že sa ukladajú iba unikátne dátové bloky.
 • De-duplikované bloky sa komprimujú, aby zabrali čo najmenej miesta.
 • Automatické preskočenie swap súborov a oddielov prispieva k ďalšej úspore úložného priestoru.
 • Zálohovanie je realizované prírastkovou metódou, tzn. že sa prenášajú iba zmenené dáta.
Riešenie Nakivo

Problém

V súčasnosti neexistuje zálohovanie fyzických serverov a môže prísť ku kolapsu cele serverovej infraštruktúry.

Riešenie

Zálohovanie fyzických serverov Windows a Linux

Nasadením riešenia Nakivo Windows Server Backup docielime zálohovanie obrazu servera.