Naše služby

Vďaka našej zodpovednosti
sa na nás môžete spoľahnúť!

Firemné informačné systéme majú svoje špecifiká. Každá firma preto potrebuje svoje vlastné riešenie a služby s ním spojené. Vždy si nájdeme čas na to, aby sme pochopili vaše ciele a našli riešenie, ktoré funguje pre váš konkrétny typ podnikania.

Migrácia dát

Migrácia dát v akejkoľvek IT infraštruktúre

Všetky dáta z pôvodného systému prenesieme do nového systému, prípadne z jednej aplikácie do inej aplikácie.

Dohliadneme na správnosť migrácie. Vďaka našim praktickým skúsenostiam vám garantujeme bezproblémovú a plynulú migráciu vašich dát, pretože nesprávne uskutočnená migrácia má priamy dopad na chod firmy.

Čo získate:

 • Dôkladnú analýzu vášho IT prostredia
 • Plán realizácie migrácie
 • Rozloženie procesu na komponenty
 • Optimalizáciu pre nové prostredie
 • Výhody nového riešenia
 • Samotnú migráciu dát
 • Správu systémov a starostlivosť o ich bezpečnosť

Typy a metódy migrácie:

 • Migrácia zo starého do nového systému alebo z jednej platformy na inú platformu
 • Migrácia z fyzických systémov do systémov virtuálnych
 • Migrácia z virtuálneho systému do iného virtuálneho systému
 • Migrácia onpremise riešenia do cloudu
 • Migrácia lokálnych dát centrálneho dátového úložiska
 • Migrácie aplikácií z koncových staníc na server