IT Security

Na IT bezpečnosť je v súčasnosti braný veľký ohľad, keďže jeho zanedbanie má na spoločnosť fatálne následky. Jedným z najdôležitejších prvkov je zabezpečiť dáta užívateľov proti ich zneužitiu, vymazaniu alebo zašifrovaniu.

Komplexným riešením, ktoré pokrýva všetky oblasti IT bezpečnosti je napríklad produkt od spoločnosti Kaspersky Lab, ktorý zahŕňa produkty pre rôzne úrovne softvérového a hardvérového zabezpečenia. Napríklad koncové stanice, mobilné zariadenia, servre a storage, firewally a dáta uložené v cloude. Produkty Kaspersky Lab sa prispôsobia každej veľkosti firmy – od malých privátnych zákazníkov cez SMB segment, až po enterpirse riešenia so zabezpečením viacerých lokalít a rozsiahlou sieťovou infraštruktúrou.

Nespornou výhodou tohto riešenia je fenomenálna centrálna konzola, ktorou má administrátor absolútny prehľad o všetkých zariadeniach v sieti. V prípade zavírených počítačov systém automaticky identifikuje samotné zariadenie a zároveň odstráni všetky vírusy, malware, spyware a ransomware.

Schopnosť rýchlo vyriešiť akýkoľvek bezpečnostný incident je rozhodujúcou výhodou pri zabránení prieniku útočníka do ďalších segmentov siete.