Networking

V súčasnom zosieťovanom a poprepájanom svete je nevyhnutné túto obrovskú masu navzájom prepojených zariadení nejako manažovať. Riadiť ich vzájomnú bezpečnosť a podporiť ich funkčnosť. Na to nám slúžia zariadenia v sieti ako switche, routre, firewally a ďalšie aktívne sieťové prvky. Nevyhnutnou podmienkou je ochrana Wi-Fi sietí, ktoré nás dnes sprevádzajú na každom kroku. Jednou z profesionálnych firiem zaoberajúcou sa týmito zariadeniami, je spoločnosť Fortinet, ktorá má vo svojom portfóliu produkty od najmenších Wi-Fi a Access pointov až po veľké firewalle a routre.

Typickým produktom firewallu je napríklad FortiGate 100D – čo je hraničný router najbežnejšie používaný na oddelenie lokálnej siete LAN spoločnosti od siete Internet. Toto zariadenie umožňuje nastavovať pravidlá (rullers), ktorými sa riadia prístupy do internetu pre užívateľov, šírka pásma firewall a zabezpečenie internej komunikácie. Taktiež obsahuje všetky UTM funkcie ako sú antimalware, web filtering, content management analýzu, obmedzovanie sociálnych sietí, sťahovanie nevhodného obsahu, riadenie šírky pásma a pod.

FortiGate 100D je centrálne zariadenie, ktorým administrátor siete zabezpečí ochranu celej spoločnosti pred útokmi zvonka.