Virtualizácia

Virtualizácia je spôsob prevádzkovania serverov, desktopov a aplikácii nezávisle od hardware, na ktorom sú uložené. Zaručuje vysokú flexibilitu v prípade výpadku konkrétneho fyzického servera. Poskytuje okamžité možnosti zmien konfigurácie, rýchleho nasadenia a presúvania medzi klastrami, dátovými centrami ci medzi platformami.

Ďalšou nespornou výhodou virtualizácie je jednoduché a rýchle zálohovanie serverovej infraštruktúry nielen ako kópie dát, ale aj ako zálohy celého obrazu (image) virtuálneho servera.
Lídrom na trhu virtualizácie serverov je VMware s produktom ESX, na poli desktopov a v rámci aplikácií je to Citrix so svojimi produktami Virtual Apps a Virtual Desktops. Konkurencieschopné riešenie je aj Microsoft platforma so svojim HYPER-V a RDP riešením. Vďaka týmto riešeniam je pre zákazníkov jednoduchší prechod napríklad na hybridný cloud.

Veľmi moderné a rozšírené riešenie súčasnosti je oblasť virtualizácie storage (diskových poli), kde sa technológiou VMware vSAN nahradí a zvirtualizuje storage, tzv. úložisko dát. Technológia zabezpečí uloženie dát na všetky pripojené servery a tým zabezpečí aj redundanciu v prípade výpadku niektorého zo serverov. Odpadá tak potreba zakúpenia hardvéru diskového poľa čo znamená napríklad: nižšie prevádzkové náklady, ľahšiu administráciu a ľahkú rozšíriteľnosť, keďže stačí v prípade potreby dokupovať ďalšie servery s diskami.