Zálohovanie

Zálohovanie je dôležitý proces ochrany dát vo firme. Zálohovaním zabezpečujeme kritické dáta pred ich náhodným vymazaním, pozmeňovaním vírusmi alebo stratou pri výpadku hardvéru. Dáta by mali byť zálohované tak, aby sme ich vedeli veľmi rýchlo obnoviť a aby sme dosiahli čo najmenšiu stratu dát. Tieto dva parametre sú najdôležitejšie pri zálohovaní a volajú sa Recovery Point Objective (RPO) a Recovery Time Objective (RTO).

Parametre RPO je bod obnovy dáta, ktorý hovorí, aké množstvo dát sme ochotný stratiť. Čim je tento parameter menší, tým menej dát sme stratili.

Parameter RTO hovorí o nevyhnutnom čase na obnovu dát. Čím je tento parameter menší, tým vieme dáta rýchlejšie obnoviť.

Dáta by sa nikdy nemali zálohovať len na jedno miesto. Odporúčaný model zálohovania je 3 – 2 – 1, kde 3ka hovorí o počte kópií dát/záloh, 2-ka hovorí o dvoch typoch médií (diskové pole, páska, CD, cloud atď.), 1-tka hovorí o počte záloh mimo lokality, kde sa dáta fyzicky nachádzajú.

Hlavnou podstatou zálohovania dát je schopnosť ich obnovy v prípade havárie.

Väčšina softvérov dnes poskytuje okrem štandardného zálohovania a obnovy dát aj výnimočné vlastnosti, ako je šifrovanie a deduplikáciu. Príkladom je softvér ALTARO, ktorý navyše je aj veľmi zaujímavý svojim jednoduchým licenčným modelom, keďže sa licencuje per fyzický server bez ohľadu na počet procesorov a počet virtuálnych strojov.