Cloud – tímová spolupráca

Efektívna komunikácia zvyšuje výkon!

Cloud – tímová spolupráca nebola nikdy ľahšia. Naše riešenia pre podporu tímovej spolupráce vám umožnia pracovať na projektoch a mať pri tom kontrolu nad súbormi, ich organizáciou, verziami, termínmi a všeobecne nad celou vzájomnou komunikáciou členov tímu.

Riešenie podporuje spoluprácu zamestnancov prostredníctvom rôznych foriem komunikácie: chat, videohovor, zdieľanie odkazov, hľadanie informácií v starších verziách súborov atď. Vedúcim tímu zároveň umožňuje priebežné plánovanie úloh, prideľovanie práce zamestnancom, nastavovanie prístupov, sledovanie plnenia stanovených termínov, úloh atď.

Zvládnutá firemná komunikácia je základom úspechu. Keďže komunikácia medzi jednotlivými členmi tímu prebieha cez rôzne komunikačné kanály, je dôležité, aby prenos informácií naprieč týmto spektrom spĺňal požiadavky dnešnej doby. Pracovné tímy ocenia neustále prístupné dáta z akéhokoľvek zariadenia a jednoduché vyhľadávanie v súboroch.

Členovia tímu môžu na projektoch pracovať odkiaľkoľvek. Stačí mobil, tablet, notebook, alebo desktop. Zo všetkých typov zariadení bude komunikácia bezproblémová.

Kontaktujte nás ak potrebujete:

  • Pracovať odkiaľkoľvek a kedykoľvek
  • Pravidelne komunikovať so zákazníkmi/kolegami
  • Organizovať online mítingy
  • Zdieľať s tímom súbory a informácie
  • Plánovať a prideľovať prácu
  • Mať prehľadný nástroj na správu úloh