IT bezpečnosť

Security Solutions podporujú biznis!

Informačná bezpečnosť je dôležitá súčasť života firmy. Zaistenie bezpečnosti na viacerých úrovniach umožňujú rôzne softvérové nástroje. Vďaka týmto nástrojom má IT administrátor prehľad o všetkých firemných virtuálnych zariadeniach a o stave ich bezpečnosti.

Fyzická bezpečnosť zabezpečuje informačný systém proti neoprávnenému vniknutiu a stanovuje postupy pre likvidáciu nepotrebných informácií a médií.

Komunikačná bezpečnosť zabezpečuje ochranu komunikácie medzi jednotlivými časťami IS z hľadiska techniky ako aj z hľadiska prenosu informácií medzi zariadeniami.

Počítačová bezpečnosť, ktorá chráni pred škodami na HW a SW – bezpečnosť technického/programového vybavenia.

Informačná bezpečnosť zabezpečuje ochranu dát v súboroch a v databázach proti chybám a vírusom.

Pomôžeme vám:

 • Ochrániť údaje vkladané, spracovávané a prenášané v rámci vašich systémov
 • Ochrániť jednotlivé časti IS počas celej doby ich využívania

Platforma KASPERSKY

Bezpečnostné riešenia KASPERSKY

Riešenie na platforme KASPERTSKY ENDPOINT SECURITY zjednoduší kontrolu a ochranu komunikačného prostredia. Okrem ochrany proti malvéru poskytuje mobilné zabezpečenie, zabezpečenie súborových serverov a flexibilné technológie pre riadenie bezpečnosti:

 • ochráni firmu a dáta
 • predíde šíreniu marvéru cez zdieľané úložiská
 • používa mobilný prístup a bezpečnostný režim BYOD (Bring Your Own Device)
 • šetrí čas a peniaze jednoduchým ovládaním a prístupom k zariadeniam
 • zabezpečí ochranu pracovných staníc a rôznych koncových zariadení
 • kombinuje antivírusovú technológiu so vstavaným firewallom, webovou kontrolou a kontrolou zariadení
 • poskytne ochranu pred botnetmi

Riešenie je vhodné pre firmy každej veľkosti, od stredných firiem až po veľké korporácie s rôznymi bezpečnostnými potrebami. Úroveň ochrany je nastaviteľná na rôznych úrovniach – od základnej ochrany siete a zariadení v sieti, cez pokročilú viacvrstvovú ochranu firmy až po úplné zabezpečenie bezpečnosti na všetkých úrovniach organizácie.

Naše riešenia a služby:

 • Antivírusová ochrana koncových zariadení
 • Zabezpečenie mobilných zariadení
 • Zabezpečenie virtualizácie
 • Zabezpečenie súborov
 • Viacvrstvové zabezpečenie koncových zariadení
 • Zabezpečenie e-mailov

Produkty KASPERSKY LAB

Antivírusová ochrana

Zabezpečenie mobilných zariadení

Zabezpečenie virtualizácie

Zabezpečenie súborov

Viacvrstvové zabezpečenie

Vzdialená správa

Problém

Vzhľadom na počet koncových staníc je ich bezpečnosť a správa technicky náročná a v súčasnosti nedostatočná.

Riešenie

Ochrana dát a manažment koncových staníc

Nasadením Kaspersky lab dosiahneme kontrolu nad bezpečnosťou komponentov v sieti s možnosťou ich jednoduchého manažovania.