Naše služby

Vďaka našej zodpovednosti
sa na nás môžete spoľahnúť!

Firemné informačné systéme majú svoje špecifiká. Každá firma preto potrebuje svoje vlastné riešenie a služby s ním spojené. Vždy si nájdeme čas na to, aby sme pochopili vaše ciele a našli riešenie, ktoré funguje pre váš konkrétny typ podnikania.

Licenčné poradenstvo

Zoptimalizujeme SW portfólio

Znížime vaše výdavky na nákup softvéru. Nesprávne zvolená licenčná politika je hlavnou príčinou licenčných nezhôd a prekročenia výdavkov pri nákupe softvéru.

Odstránime riziká spojené s nesprávnymi licenciami. Formy nasadenia softvéru, konfigurácia alebo architektúra systému má vplyv na typ licencie. Zmenou konfigurácie alebo serverovou konsolidáciou odstránime všetky hrozby a nezhody.

Dlhodobo spolupracujeme s mnohými výrobcami softvéru. Naše dlhoročné znalosti sú zárukou bezpečnosti a správnosti vašej licenčnej politiky.

Čo získate:

  • Vždy aktuálne a platné licencie
  • Prehľad a pokoj vďaka správe softvérového portfólia
  • Náš proaktívnym prístupom a vynaliezavosť
  • Overenie autorských práv dodávateľov
  • Prístup k certifikovaným softvérovým špecialistom
  • Prístup k tisícom produktov od najväčších výrobcov softvéru
  • Rýchle a efektívne vybavovanie objednávok
  • Vyššiu výkonnosť vašich zamestnancov tým,
    že im pomôžeme zlepšiť používanie zakúpených softvérov

Správa, nákup a maintenance