Zálohovanie a obnova dát

Dáta sú váš majetok, zálohujte ich!

Väčšina SW ponúka automatické zálohovanie dát podľa vopred určených pravidiel. Dôležitá je však aj úspešná obnova dát (recovery) v prípade potreby. Obnova je proces kopírovania záložných dát na pôvodné miesto.

Systematické zálohovanie je najúčinnejšie riešenie pre ochranu dát. Existuje viacero metód zálohovania dát. Každá metóda má svoje výhody aj nevýhody. Zálohovať dáta možno na externý disk, či iné prenosné médium. Výhodou je nízka cena a možnosť prenosu. Ľahko sa stratia, poškodia a sú vhodné len pre menšie množstvo dát.

Pre podniky s veľkým objemom dát je najlepšie zálohovanie do cloudu. Výhodou tejto metódy je, že zálohované dáta sú uložené v datacentrách, mimo fyzického dosahu a teda sú chránené pred stratou, poškodením alebo ukradnutím. Zálohovanie je automatizované. Zariadenia sa automaticky synchronizujú s cloudom. Dáta sú zálohované postupne ako pribúdajú. Cloud zároveň využíva technológie a softvéry pre vyššiu garanciu bezpečnosti. Dáta sú ťažšie napadnuteľné hackermi. Sú chránené pred poškodením a zablokovaním.

Pomôžeme vám:

  • Spracujeme podrobný Back-up plán
  • Nasadíme vhodné riešenia a zazálohujeme vaše dáta
  • Zautomatizujeme správu dát
  • Zabezpečíme hyper dostupnosť dát – dáta dostupné v každom čase
  • V prípade potreby vaše zazálohované dáta obnovíme

Platforma ALTARO

Zálohovanie na platforme ALTARO

Sme certifikovaným partnerom spoločnosti ALTARO. Spĺňame všetky požiadavky výrobcu a poskytujeme profesionálne a kvalitné ALTARO riešenia s vysokou úrovňou služieb.

Zálohovanie virtuálnych serverov na platforme Altaro Software realizujeme a poskytujeme malým a stredným podnikom, ktoré používajú virtualizačnú platformu Microsoft Hyper-V, VMware a cloudové riešenie Microsoft 365.

Riešenia majú enterprise funkcionalitu a súčasne sa vyhýbajú nepotrebným funkciám, ktoré zvyšujú náklady a zbytočne zaťažujú užívateľov. Sú jednoduché, rýchle a vyznačujú sa intuitívnym ovládaním.

Vlajkovým riešením je Altaro VM Backup, vhodný pre Hyper-V a VMvare. Zálohovanie a obnovu mailových schránok Microsoft 365 umožňuje Altaro Office 365 Backup. Všetky nami poskytované riešenia a služby sú dostupné formou ročného alebo mesačného predplatného.

Naše riešenia a služby:

  • Rýchla a nenáročná inštalácia
  • Konfigurácia a nastavenie zálohovania
  • Monitoring a vzdialený monitoring zálohovania

Produkty ALTARO

Hyper-V & WMvare Backup & Replication

Zálohovanie virtuálnych serverov na platforme WMVARE a HYPER V
Deduplikácia
Šifrovanie

Office 365 Backup

Zálohovanie mailboxov jednotlivých užívateľov
Obnova jednotlivých objektov (napr. samostatné emaily)

Windows Server Backup

Zálohovanie fyzických serverov
P2V – migrácia do virtuálneho postredia

Riešenie Altaro

Problém

Emaily sa nachádzajú len v cloude a v prípade nedostupnusti cloudu sú aj maily nedostupné.

Riešenie

Zálohovania mailov užívateľov

Nasadením produktu Altaro Office 365 backup zabezpečíme zálohovanie emailov z cloudu do vlastnej infraštruktúry.