Zálohovanie a obnova dát

Dáta sú váš majetok, zálohujte ich!

Väčšina SW ponúka automatické zálohovanie dát podľa vopred určených pravidiel. Dôležitá je však aj úspešná obnova dát (recovery) v prípade potreby. Obnova je proces kopírovania záložných dát na pôvodné miesto.

Systematické zálohovanie je najúčinnejšie riešenie pre ochranu dát. Existuje viacero metód zálohovania dát. Každá metóda má svoje výhody aj nevýhody. Zálohovať dáta možno na externý disk, či iné prenosné médium. Výhodou je nízka cena a možnosť prenosu. Ľahko sa stratia, poškodia a sú vhodné len pre menšie množstvo dát.

Pre podniky s veľkým objemom dát je najlepšie zálohovanie do cloudu. Výhodou tejto metódy je, že zálohované dáta sú uložené v datacentrách, mimo fyzického dosahu a teda sú chránené pred stratou, poškodením alebo ukradnutím. Zálohovanie je automatizované. Zariadenia sa automaticky synchronizujú s cloudom. Dáta sú zálohované postupne ako pribúdajú. Cloud zároveň využíva technológie a softvéry pre vyššiu garanciu bezpečnosti. Dáta sú ťažšie napadnuteľné hackermi. Sú chránené pred poškodením a zablokovaním.

Pomôžeme vám:

 • Spracujeme podrobný Back-up plán
 • Nasadíme vhodné riešenia a zazálohujeme vaše dáta
 • Zautomatizujeme správu dát
 • Zabezpečíme hyper dostupnosť dát – dáta dostupné v každom čase
 • V prípade potreby vaše zazálohované dáta obnovíme

Platforma VEEAM

Riešenie Veeam

Zálohovanie na platforme Veeam

Sme držiteľom certifikátu Veeam SILVER ProPartner. Spĺňame všetky požiadavky výrobcu a poskytujeme profesionálne a kvalitné Veeam riešenia s vysokou úrovňou služieb. Náš tím tvoria certifikovaní technici a obchodní konzultanti.

Riešenia na platforme Veeam umožňujú zálohovanie, replikáciu a poskytujú cloudovú mobilitu. Zároveň poskytujú rozsiahle možnosti správy, riadenia dát a orchestráciu, ktorá uľahčuje zotavenie po havárii (DR).

Veeam® Availability Platform™ predstavuje jednoduché, flexibilné a spoľahlivé riešenie, ktoré pomáha prenášať dáta a zachovať ich maximálnu dostupnosť aj v hybridnom cloude a to bez ohľadu na jeho umiestnenie.

Veeam platforma patrí k lídrom v oblasti inteligentnej správy dát a ich hyper-dostupnosti. Spája nové stratégie správy dát v cloude s tradičnými spôsobmi zálohovania a obnovy, ochrany, zabezpečenia a správy počas celého ich životného cyklu. Umožňuje podnikom rozvíjať nový spôsob spravovania dát – prechod od metódy založenej na zásadách k metóde založenej na správaní. Dáta sa tak stávajú inteligentné, samostatnejšie a dostupné v ktorejkoľvek cloudovej infraštruktúre.

Naše riešenia a služby:

 • Rýchle a spoľahlivé zálohovanie každej infraštruktúry
 • Ukladanie dát na akýkoľvek typ média
 • Ovládanie z jednej centrálnej konzoly
 • Dostupné ako produkt on-demand a služba
 • Obnova dát podľa potreby
 • Zálohovanie pre rôzne virtualizačné platformy
 • Replikovanie dáta do vzdialených lokalít, cloudu

Veeam Standard

Základné zálohovanie a obnova celých serverov, deduplikácia

Veeam Enterprise

Základné zálohovanie a obnova celých serverov, deduplikácia

Obnova na úrovni objektov a jednotlivých súborov bez nutnosti obnovovať celý server, šifrovanie, ON-demand sandbox

Veeam Enterprise Plus

Základné zálohovanie a obnova celých serverov, deduplikácia

Obnova na úrovni objektov a jednotlivých súborov bez nutnosti obnovovať celý server, šifrovanie, ON-demand sandbox

WAN akcelerácia, plná automatizácia, podpora vCloud Director

Produkty VEEAM

Zálohovanie a obnovenie

 • Veeam Availability Suite
 • Veeam Backup & Replication

Zálohovanie pre malý podnik

 • Veeam Backup Essentials

Orchestrácia a zotavenie po havárii

 • Veeam Availability Orchestrator

Monitoring a analýza

 • Veeam ONE
 • Veeam Management Pack pro System Center
Riešenie Veeam

Problém

Dáta sa nachádzajú len v jednej lokalite. V prípade nepredvídaných okolností môže prísť k strate dát.

Riešenie

Vybudovanie disaster recovery riešenia

Nasadením VEEAM Backup and replication zabezpečíme zálohovanie dát do inej lokality prípadne do cloudu.