Naše služby

Vďaka našej zodpovednosti
sa na nás môžete spoľahnúť!

Firemné informačné systéme majú svoje špecifiká. Každá firma preto potrebuje svoje vlastné riešenie a služby s ním spojené. Vždy si nájdeme čas na to, aby sme pochopili vaše ciele a našli riešenie, ktoré funguje pre váš konkrétny typ podnikania.

Cloud služby

Presun IT do cloudu

Presunieme vaše IT do cloudu v súlade s nárokmi a potrebami firmy. Postaráme sa o správu a bezproblémový chod informačných technológií.

Presunom do cloudu eliminujeme vaše náklady spojené so súčasnou infraštruktúrou. Všetko prebehne hladko a podľa praxou overeného modelu, ktorý obsahuje audit súčasnej infraštruktúry, návrh najvhodnejšej architektúry, nasadenie riešenia a jeho dôkladné otestovanie pred finálnym spustením do prevádzky.

Čo získate:

  • Dostupnosť služieb až na úrovni 99,95%
  • Vysokú bezpečnosť dát a celého systému
  • Nepretržitý monitoring a zálohovanie
  • Bezproblémové obnovenie dát v prípade havárie
  • Kontinuitu prevádzky vašej firmy