Virtualizácia siete

Virtuálna sieť šetrí čas a peniaze!

Proces virtualizácie je vytváranie virtuálneho prostredia na jednom zariadení. Úložný priestor a samotný výkon tohto zariadenia sa rozdelí medzi viaceré operačné systémy (viacerých klientov). Hardware hostiteľského zariadenia sa pri virtualizácii javí ako virtuálny. Toto virtuálne prostredie umožňuje spúšťanie rôznych aplikácií určených pre rôzne architektúry, čím prichádza k úsporám na rôznych úrovniach.

Viacero menších fyzických počítačov nahradí jeden výkonný server. Poruchy sa opravujú jednoducho vytvorením novej fungujúcej kópie virtuálneho stroja. Zjednodušená je tiež migrácia zariadení a riadenie kapacity úložiska dát pri poskytovaní hostingových služieb. Testovanie a inštalácia nových systémov je možná bez poškodenia práve používaného systému, rovnako ako práca s viacerými OS je možná bez potreby reštartovania fyzického zariadenia.

Zabezpečíme:

  • Plnú virtualizáciu
  • Paravirtualizáciu
  • Kontajnerovú virtualizáciu
  • Emuláciu HW